Ai o sugestie cu privire la imbunatatirea
site-ului ?
Nu ezita sa ne trimiti propunerile tale.
Trimite o sugestie
X
FORMULAR SUGESTII
Doresc sa fiu contactat
Trimite
 
Concurs lunar NRA
                 
REGULAMENTUL OFICIAL DE
DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Invata sa conduci defensiv prin Lumea Auto

  


Art 1. Organizatorul
Prezentul articol reglementeaza Organizatorul şi regulamentul oficial al campaniei promoţionale „Invata sa conduci defensiv prin Lumea Auto” (numita in cele ce urmeaza „Campania”).
Campania promoţională este organizată de S.C. ABOUT CARS SRL (numită de aici înainte "Organizator"), cu sediul social în Bucureşti, str. Sos. Berceni, nr.8, et.4, cam. 1, sector 4, cu aceeaşi adresă de corespondenţă, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/9248/2011, cod unic de inregistrare: 28935124, atribut fiscal RO, societate inregistrata la ANSPDCP in calitate de operator de date personale cu nr.21836.

Campania promoţională „Invata sa conduci defensiv prin Lumea Auto” se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind publicat pe pagina aferenta Campaniei de pe site-ul www.lumea-auto.ro incepand cu data de 29 ianuarie 2013 ora 12:00.
Organizatorul isi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.lumea-auto.ro.

Art. 2. Temeiul legal
Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie in cazul furnizării unor date eronate, care să ducă la imposibilitatea validarii castigatorului si/sau a transferului în condiţii normale a premiului.

Prin înscrierea la aceasta campanie promoţională, participanţii sunt de acord ca informaţiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului, S.C. ABOUT CARS S.R.L., conform Legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activităţile sale de marketing. La cererea scrisă a participanţilor, trimisă la adresa str. Sos. Berceni, nr. 8, et.4, cam. 1, sector 4, Mun. Bucureşti, operatorul se obligă să actualizeze sau să şteargă datele personale ale acestora.

Art. 3. Durata Campaniei şi aria de desfăşurare
Campania „Invata sa conduci defensiv prin Lumea Auto” se  se va desfăşura în perioada 1.01.2013– 15.01.2014 (inclusiv), la nivel national, prin intermediul site-ului www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului). Campania se desfasoara pe întreg teritoriul României.Prezenta Campanie se desfasoara sub forma unei activitati promotionale lunare, pentru fiecare luna de Campanie fiind desemnat un castigator prin tragere la sorti conform mecanismului detaliat in prezentul Regulament.
Conditiile de inscriere si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Art.4 si Art.5 de mai jos.

Art. 4. Condiţiile de participare la Campanie
Prezenta Campanie este adresata tuturor consumatorilor, persoane fizice si/sau juridice care au implinit 18 ani, care isi deschid cont pe site si achizitioneaza (prin comenzi telefonice sau direct de la punctele de vanzare ale Organizatorului) cel putin un produs comercializat de Organizator, pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala.

Pentru clientii Organizatorului ce doar isi deschid cont pe site si efectueaza cumparaturi in mediul online prin intermediul site-ului www.lumea-auto.ro (numit in cele ce urmeaza “site-ul”) inscrierea in Campanie se face respectand urmatoarea procedura:
- Achizitionarea de produse prin intermediul site-ului www.lumea-auto.ro se efectueaza dupa ce consumatorul respectiv si-a creat cont pe site, completand formularul corespunzator inscrierii sale si bifand casutele de acord pentru prelucrarea datelor personale comunicate la inscriere.
- Formularul de inregistrare/creare cont pe site se completeaza de catre consumatorii persoane fizice cu urmatoarele date personale: Nume si prenume; Adresa de email; Telefon; Precum si
selectarea masinii utilizatorului prin alegerea marcii masinii, denumirii modelului, capacitate cilindrica si putere motor.
- Formularul de inregistrare/creare cont pe site se completeaza de catre consumatorii persoane juridice/entitati cu personalitate juridica cu urmatoarele date / informatii: denumire persoana juridica; CUI; Adresa; Nume si prenume persoana de contact; Adresa e-mail; Numar de telefon
Precum si selectarea masinii utilizatorului prin alegerea marcii masinii, denumirii modelului, capacitate cilindrica si putere motor.
 - Toti consumatorii care isi deschid cont pe site sau/si achizitioneaza produse de pe site-ul www.lumea-auto.ro (numit in cele ce urmeaza „site-ul”) pe baza de factura fiscala sunt inscrisi automat in baza de date lunara a participantilor la Campanie, nemaifiind necesara indeplinirea de catre acestia a vreunei formalitati suplimentare de inscriere in Campanie.
- Inscrierea acestora in Campanie se face cu datele comunicate prin formularul de creare cont pe site mentionate la art.4.3.3 si art.4.3.4 de mai sus, iar pentru cei ce efectueaza cumparaturile online si prin numarul de comanda si/sau factura fiscala in baza caruia participantul respectiv a achizitionat un produs si/sau produse comercializate de Organizator. 
- Pentru clientii Organizatorului ce achizitionaeaza produse comericlizate de Organizator prin comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului, pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala, inscrierea in Campanie se face respectand urmatoarea procedura:
- Pentru a participa la prezenta Campanie, consumatorii interesati care se incadreaza in categoria clientilor Organizatorului mentionati la art.4.4. de mai sus, trebuie sa intre in perioada Campaniei pe site-ul www.lumea-auto.ro si sa acceseze pagina destinata Campaniei.
- Pentru a fi inscris in Campanie fiecare consumator persoana fizica trebuie sa completeze urmatoarele date personale in formularul electronic de inscriere al Campaniei: Nume si prenume,
Adresa de email, Telefon.
-   Pentru clientii ce isi deschid cont pe site mai sunt necesare urmatoarele inregistrari:
selectarea masinii utilizatorului prin alegerea marcii masinii, denumirii modelului, capacitate cilindrica si putere motor.
- Pentru clientii ce efectueaza si cumparaturi pe site este necesar, in plus, sa prezinte si urmatoarele documente: Numar comanda si/sau factura fiscala si/sau bon de casa in baza caruia s-a achzitionat cel putin un produs comercializat de catre Organizator prin comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului.
- Pentru consumatorii persoane juridice ce se inscriu in Campanie, formularul electronic de inscriere trebuie completat cu urmatoarele date: denumire persoana juridica; CUI; Adresa;
Nume si prenume persoana de contact; Adresa e-mail ; Numar de telefon Precum si selectarea masinii utilizatorului prin alegerea marcii masinii, denumirii modelului, capacitate cilindrica si putere motor. Pentru a fi validata preliminar inscrierea unui participant in Campanie, acesta trebuie: Sa participe la Campania desfasurata prin intermediul site-ului www.lumea-auto.ro, in perioada desfasurarii acesteia, conform mecanismului detaliat prin prezentul Regulament.

Sa isi inscrie in formularul electronic de inscriere pus la dispozitie in cadrul aplicatiei de pe site informatiile si/sau datele personale mentionate la art.4.4.2 si art.4.4.3 de mai sus. Sa treaca in formualrul de inscriere numarul de comanda si/sau factura fiscala si/sau bon de casa, in baza caruia s-a achizitionat prin comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului cel putin un produs comercializat de catre Organizator.

Canalul oficial de comunicare cu participantii pentru aceasta Campanie este site-ul www.lumea-auto.ro.

Organizatorul ii va valida preliminar pe toti participantii ce au parcurs etapele mentionate la art.4.3 si art.4.4. de mai sus, indeplinind astfel conditiile de validare preliminara. Pentru a fi instiintat despre validarea sa preliminara, fiecare participant va primi din partea Organizatorului o notificare prin intermediul mailului, pe adresa comunicata la inscriere (in functie de modalitatea de inscriere), ca inscrierea sa in Campanie a fost validata preliminar. Neindeplinirea oricareia dintre conditiile mentionate la art.4.3 si art.4.4 de mai sus, duce la invalidarea consumatorului respectiv si imposibilitatea inscrierii sale in Campanie.
La înregistrare, participantului i se va solicita să introducă o adresă de e-mail, adresă ce va fi folosită ulterior pentru orice fel de comunicare legată de Campanie. O adresă de e-mail poate fi folosită de un singur participant pentru înscrierea în Campanie.

Completarea datelor personale in formularul de inscriere si creare cont/inregistrare pe site se face dupa ce consumatorul/utilizatorul respectiv a bifat campul corespunzator acordului expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor personale comunicate in vederea inscrierii in Campanie si participarii la tragerea la sorti a castigatorului. In masura in care un participant nu bifeaza campul de acord corespunzator, datele sale personale nu pot fi prelucrare de Organizator, acesta din urma fiind pus in imposibilitatea de a-l inscrie pe participantul respectiv in Campanie. 

Aceste date sunt necesare de asemenea si pentru predarea premiului in cazul in care participantul este desemnat castigator prin tragere la sorti. Furnizarea unor date persoanale in vederea inscrierii in Campanie fictive, eronate si /sau necorespunzatoare realitatii poate antrena raspunderea participantului respectiv, in masura in care validarea sa nu se poate efectua tocmai datorita acestor inadvertente .
De asemenea, prin formularul electronic de inscriere un participant isi poate exprima acordul expres si neechivoc ca datele personale comunicate sa fie utilizate de catre Organizator, direct sau prin agenti desemnati de acesta, pentru activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care un participant nu doreste ca datele personale comunicate sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct, acesta nu va bifa casuta corespunzatoare acestui acord, inscrierea sa in Campanie nefiind conditionata de acest acord.

Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea: 
- pentru inscrierile incomplete sau incorecte (cum este cazul adreselor email incomplete), precum si pentru cele expediate dupa data limita de desfasurare a Campaniei si/sau pentru achizitiile de produse comercializate de Organizator in afara perioadei Campaniei;
- daca adresa de e-mail si/sau numarul de telefon furnizate la inscriere/inregistrare pe site ce nu pot fi identificate. In acest caz, Organizatorul nu il va putea contacta in cazul in care participantul respectiv va fi desemnat potential castigator;
- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet si/sau ale serverului ce gazduieste site-ul datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens.
- pentru formularele incomplete sau incorecte inscrise in Campanie, precum si pentru formularele expediate dupa terminarea Campaniei ;
- pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor de formulare electronice, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;
- pentru blocarea formularului de inscriere datorita aglomerarii retelelelor de internet sau datorita intreruperilor neanuntate ale serviciului de internet;

In cadrul prezentei Campanii se formeaza 12 baze de date, fiecare fiind corespunzatoare unei luni calendaristice de desfasurare a Campaniei. In fiecare baza de date vor fi inclusi consumatorii care au achizitionat in luna respectiva produse comercializate de catre Organizator, respectiv atat clientii ce achizitioneaza prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro, cat si cei de achizitioneaza produse prin comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului, pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala, dupa cum urmeaza:

- prima baza de date este cea aferenta lunii ianuarie 2012, respectiv intervalului 1 ianuarie 2013 ora 12.00 – 31 ianuarie 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului; 
- a doua baza de date este cea aferenta lunii februarie 2013, respectiv intervalului 1 februarie 2013 ora 00.00 – 28 februarie 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului;
- a treia baza de date este cea aferenta lunii martie 2013, respectiv intervalului 1 martie 2013 ora 00.00 – 31 martie 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului;
- a patra baza de date este cea aferenta lunii aprilie 2013, respectiv intervalului 1 aprilie 2013 ora 00.00 – 30 aprilie 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului;
-a cincia baza de date este cea aferenta lunii mai 2013, respectiv intervalului 1 mai 2013 ora 00.00 – 31 mai 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului;
- a sasea baza de date este cea aferenta lunii iunie 2013, respectiv intervalului 1 iunie 2013 ora 00.00 – 30 iunie 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului;
- a saptea baza de date este cea aferenta lunii iulie 2013 respectiv intervalului 1 iulie 2013 ora 00.00 – 31 iulie 2013ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului;
- a opta baza de date este cea aferenta lunii august 2013, respectiv intervalului 1 august 2013 ora 00.00 – 31 august 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat de pe site un produs sau mai multe produse pe baza unei singure facturi fiscale;
- a noua baza de date este cea aferenta lunii septembrie 2013, respectiv intervalului 1 septembrie 2012 ora 00.00 – 30 septembrie 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului;
- a zecea baza de date este cea aferenta lunii octombrie 2013, respectiv intervalului 1 octombrie 2012 ora 00.00 – 31 octombrie 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului;
- a unsprezecea baza de date este cea aferenta lunii noimebrie 2013, respectiv intervalului 1 noimebrie 2013 ora 00.00 – 30 noimebrie 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului;
 - a douasprezecea baza de date este cea aferenta lunii decembrie 2013, respectiv intervalului 1 decembriee 2013 ora 00.00 – 31 decembrie 2013 ora 23.59 inclusiv, si cuprinde toti consumatorii care in acest interval au achizitionat pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala un produs sau mai multe produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului.

Participantul la această Campanie trebuie să fie un "posesor legal" al unei adrese de e-mail în perioada Campaniei. "Posesor legal" este numită orice persoană căreia i s-a dat în folosinţă o adresa de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizaţie (firmă, instituţie etc.) care are dreptul să creeze şi să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.
Participantul va participa la prezenta Campanie luând la cunoştinţă condiţiile mai sus menţionate.
Organizatorul se obliga sa asigure toate conditiile si suportul tehnic si logistic necesar pentru a se putea depista inscrierile in Campanie ce nu se incadreaza, sunt necorespunzatoare uzantelor sau contrare prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul nu este raspunzator si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentiale probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in procesul inscrierii in Campanie prin intermediul aplicatiei.

Inscrierea in Campanie se face in baza facturii fiscale si/sau a bonului de casa emisa/emis de catre Organizator, nefiind important numarul concret de produse achizitionate de consumatorul respectiv sau valoarea acestora. Lunar, din baza de date corespunzatoare lunii respective, asa cum aceasta este mentionata la art.4.11 de mai sus, se va desemna prin tragere la sorti castigatorul lunii respective + 1 rezerva. Desemnarea potentialului castigator lunar se va face conform procedurii detaliata la Art.7 de mai jos. Dupa extragerea potentialului castigator, va fi extrasa 1 rezerva, la care se va apela in situatia in care potentialul castigator nu va putea fi validat final sau nu va putea fi contactat pentru atribuirea premiului.

Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Art.7 de mai jos.
Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare la momentul intocmirii facturii fiscale pentru produsele achizitionate, produsele nu-i pot fi livrate sai/sau dacă Organizatorul consideră că acel consumator a încercat să fraudeze mecanismul de Campanie.

Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanţilor şi îi vor descalifica pe cei a căror activitate în cadrul Campaniei va fi considerată drept fraudă. Orice tentativă de fraudare atrage dupa sine eliminarea din Campanie a concurentului respectiv. Acesta acceptă prin prezentul Regulament faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicaţie din partea Organizatorului în momentul în care acesta consideră că respectivul cont a fost valorificat prin fraudă.

Participantii la prezenta Campanie trebuie sa pastreze in original factura fiscala si/sau bonul de casa in baza carora au achiztionat produse comercializate de Organizator si s-au inscris ori s-a efectuat inscrierea automata in Campanie, in functie de canalul de achizitie a produselor si mecanismele de inscriere detaliate la art.4.3 si art.4.4 de mai sus.

Art. 5. Drept de participare
Pot participa la Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani si domiciliul/resedinta in Romania, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale / intreprinderile familiale si asociatiile familiale sau alte organizatii cu personalitate juridica infiintate conform legislatiei Romane, care achizitioneaza in perioada Campaniei produse comercializate de catre Organizator, prin mediul online utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), sau pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului in conditiile stabilite prin prezentul Regulament, pe baza de factura fiscala si/sau bon de casa.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele intreprinderi individuale si intreprinderi familiale în care angajaţii Organizatorului, angajaţii celorlalte entitati implicate direct in Campanie, precum şi membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) deţin participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la această Campanie nici în calitate de persoane fizice sau persoane fizice autorizate.

Art.6. Protecţia datelor personale
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie, validarii si atribuirii premiului.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucureşti, str. Sos. Berceni, nr.8, et.4, cam. 1, sector 4, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C About Cars SRL cu adresa Bucureşti, str. Sos. Berceni, nr.8, et.4, cam. 1, sector 4.

Art. 7. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor
7.1. In cadrul Campaniei se acorda lunar, prin tragere la sorti, un premiu, detaliat la art.8 de mai jos. Fiecare extragere lunara se efectueaza din baza de date corespunzatoare lunii respective, asa cum este precizata la art.4.11 de mai sus, si cuprinde toti consumatorii care au fost inscrisi in Campanie in mod automat ca urmare a achizitionarii de produse comericlaizate de Organizator prin intermediul site-ului si toti consumatorii care s-au inscris in Campanie respectand procedura detaliata la art.4.4 de mai sus, ca urmare a achizitionarii de produse comercializate de Organizator pe baza de comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului.
Desemnarea fiecarui castigator lunar se va face in prima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza extragerea. Astfel, castigatorul lunii ianuarie 2013 va fi desemnat in prima zi lucratoare a lunii februarie 2013, castigatorul lunii februarie 2013 va fi desemnat in prima zi lucratoare a lunii martie 2013 si asa mai departe, ultimul castigator al Campaniei, respectiv cel corespunzator lunii decembrie 2013 fiind desemnat prin tragere la sorti organizata in prima zi lucratoare a lunii ianuarie 2014. 

Fiecare extragere lunara se va desfasura la sediul Organizatorului, prin intermediul unui sistem electronic de desemnare aleatorie a castigatorilor, in prezenta unei comisii formata din doi reprezentanti ai Organizatorului, respectiv prin intermediul sistemului IT www.random.org. Extragerea lunara a castigatorului si a rezervei va fi inregistrata si poate fi pusa la dispozitia participantilor, la cererea scrisa a acestora expediata pe email la adresa marketing@lumea-auto.ro.

Fiecare tragere la sorti lunara se va efectua din baza de date ce cuprinde totalitatea participantilor inscrisi in luna respectiva de Campaniei, asa cum este detaliat la art.7.1 de mai sus, iar potentialul castigator extras va fi anuntat in aceeasi zi prin intermediul canalului oficial de comunicare, asa cum este acesta definit in prezentul Regulament la art.4.5, precum si mesaj e-mail (cu confirmare de expediere si citire) expediat pe adresa de e-mail inscrisa in Campanie, conform mecanismului de inscriere descris la art.4 de mai sus. 

Dupa extragerea potentilului castigator, se va extrage si o rezerva corespunzatoare premiului, care va fi contactata in cazul in care castigatorul refuza premiul, in conditiile art.8.2 de mai jos, ori in eventualitatea invalidarii sale conform regulilor cuprinse in prezentul Regulament. Prin mesajul e-mail de instiintare i se va comunica potentialului castigator numarul de telefon pe care acesta trebuie sa il apeleze in vederea validarii sale finale si stabilirii procedurii de atribuire a premiului.
Potentialul castigator va trebui sa il contacteze pe Organizator, pe numarul comunicat conform art.7.3 de mai sus, in termen de 24 de ore de la anuntarea sa ca potential castigator in cadrul site-ului www.lumea-auto.ro si prin mesajul e-mail.

La apelarea numarului de telefon mentionat la art.7.3 de mai sus, potentialului castigator ii va raspunde un reprezentant al Organizatorului, iar procedura de validare telefonica va fi diferita in functie de natura juridica a fiecarui potential castigator, respectiv daca acestea este persoana fizica sau persoana juridica/entitate cu personalitate juridica, conform detalierilor de la art.5 de mai sus.
Potentialul castigator persoana fizica trebuie sa confirme reprezentantului Organizatorului participarea sa la Campanie, datele personale comunicate la inscrierea in Campanie, in functie de cele doua mecanisme de inscriere aplicabile acestei Campanii detaliate la art.4.3 si art.4.4 de mai sus, numar de comanda/ factura fiscala si/sau bon de casa in baza caruia s-a efectuat achizitia de produse, precum si varsta, dupa exprimarea acordului expres si neechivoc ca datele personale astfel comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului pentru validare si atribuirea premiului.

Potentialul castigator persoana juridica sau entitate cu personalitate juridica trebuie sa confirme, prin reprezentantul sau legal, participarea la Campanie, datele de identificare ale persoanei juridice sau entitatii cu personalitate juridica participanta (denumire, CUI, adresa), numarul de comanda / factura fiscala si/sau bon de casa in baza caruia s-a efectuat achizitia de produse, precum si nume si prenume persoanei de contact mentionata pe documentul fiscal de achizitie, numar de telefon, adresa de e-mail.

In masura in care potentialul castigator nu il contacteaza pe Organizator in termenul mentionat la art.7.4 de mai sus sau in cazul in care se constata ca acesta nu indeplineste conditiile de participare la Campanie, acesta va fi invalidat fara nicio despagubire din partea Organizatorului, fiind anuntata ca si potential castigator rezerva exprasa. In cazul in care nu poate fi validat nici potentialul castigator si nici rezerva extrasa, acestia sunt invalidati, iar premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

Premiul constand intr-un curs de o zi de conducere defensiva NRA va fi inmanat castigatorilor pe baza de proces-verbal de predare primire, completat cu datele de identificare ale castigatorului (persoana fizica sau juridica) si semnaturile partilor si/sau ale reprezentantilor legali ai celor doua parti.

Pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului castigatorul persoana fizica trebuie sa prezinte reprezentantului Organizatorului un act de identitate (carte de identitate, buletin, pasaport, certificat de inregistrare in cazul persoanelor rezidente in Romania), iar in cazul potentialilor castigatori persoane juridice sau entitati cu personalitate juridica se prezinta certificatul de inmatriculare si/sau certificatul fiscal, actul de constituire a persoanei juridice de unde rezulta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice ce se prezinta sa ridice premiul sau imputernicirea expresa a acesteia pentru ridicarea premiului in numele si pe seama persoanei juridce. 

Reprezentantul legal al potentialului castigator persoana juridica sau persoana imputerncita spre ridicarea premiului trebuie sa prezinte si actul sau de identitate pentru validare si ridicarea premiului. Toti potentialii castigatori trebuie sa prezinte Organizatorului si factura fiscala si/sau bonul de casa in baza carora s-au achizitionat produse comercializate de Organizator si s-a efectuat inscrierea in Campanie. Toate documentele se prezinta in original. 

Facturile fiscale si/sau bonurile de casa reproduse (copiate), deteriorate, falsificate, cat si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul Campaniei, nu isi asuma nici o raspundere pentru facturile fiscale si/sau bonurile de casa deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament, pentru a fi validate.

In masura in care se constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate si cele ce reies din actul de identitate si/sau certificatul fiscal si/sau certificatul de inmatriculare prezentat de potentialul castigator sau se constata neindeplinirea conditiilor de participare la Campanie, atunci potentialul castigator este invalidat, fara a avea dreptul la vreo despagubire din partea Organizatorului.

In cazul in care castigatorul este invalidat se va trece la validarea rezervei, conform procedurii detaliata in prezentul Regulament. Castigatorul si premiul castigat vor fi publicate in cadrul site-ului www.lumea-auto.ro dupa validarea finala a castigatorului si/sau a rezervelor acestuia conform art.7 . Organizatorul nu este responsabil de întârzierea anunţării câştigătorului din motive care nu ţin de el.

Art. 8. Premii
8.1. In cadrul prezentei Campanii se acorda cate un singur premiu lunar, constand intr-un curs de o zi la cursuri de Defensive Driving - NRA .Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul acestei Campaniii este de 475 RON/ premiu lunar, TVA inclus. 

Fiecare premiu acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea rezervei extrase, conform mecanismului detaliat in prezentul Regulament. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici rezerva extrasa, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul astfel neacordate.
Participarea la cursurile de Defensive Driving de la Napoca Rally Academy ( NRA) se va face doar intre datele stabilite si comunicate de echipa de organizare NRA, in orasele stabilite de acestia. Se vor organiza cursuri in mai multe orase din tara.

Castigatorii pot opta pentru participarea intr-unul dintre orasele stabilite de NRA. Numarul de locuri disponibile pentru un anunmit oras va fi comunicat de catre echipa NRA, urmanad ca Organizatorul sa comunice castigatorilor sai locul si data participarii.
In situatia in care nu exista suficiente locuri de participare intr-una din locatiile comunicate de echipa NRA, castigatorul premiului poate opta pentru urmatoarea locatie comunicata de NRA. Daca un participant anunta Organizatorul ca nu poate participa la curs intr-una din locatiile comunicate de acesta are dreptul de a opta pentru o noua locatie. Acesta optiune poate fi folosita o singura data. Organizatorul nu este raspunzator pentru cheltuielile de tranport si cazare facute de castigator in vederea utilizarii premiului castigat.

Fie ca este vorba  de proiecte de motorsport, cursuri de pilotaj sportiv sau cursuri de conducere defensiva, Napoca Rally Academy se implica constant in societatea romaneasca prin diferite campanii de responsabilizare auto care sa ajute soferii sa isi perfectioneze abilitatile in trafic.

Art. 9. Informarea publicului
Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.lumea-auto.ro. Participarea la aceasta Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
 
Art. 10. Întreruperea Campaniei
Campania va putea fi întrerupta doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului www.lumea-auto.ro .
 
Art.11.Forta majora
11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1.351 Noul Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
 
Art. 12. Litigii
12.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C About Cars SRL cu adresa Bucureşti, str. Sos. Berceni, nr.8, et.4, cam. 1, sector 4. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.
12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
 
Art.13. Diverse
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Acordarea premiului poate fi un eveniment public; participarea la aceasta Campanie implica consimtamântul câstigatorilor ca numele si alte date personale sa poata fi publicate si utilizate ulterior de catre Organizator în diverse materiale publicitare, în mod gratuit, neimplicând nicio recompensa de niciun fel din partea Organizatorului pentru publicarea si utilizarea ulterioara a acestora, cât si acceptul câstigatorilor cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligatia de a nu aduce atingere prin declaratiile si faptele lor, în niciun fel Organizatorului, sub sanctiunea platii de daune.

Prezentul Regulament a fost intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale de Justin Iacob, administrator lumea-auto.ro, astazi, 28.01.2013.

SC ABOUT CARS SRL,
administrator Justin Iacob