Ai o sugestie cu privire la imbunatatirea
site-ului ?
Nu ezita sa ne trimiti propunerile tale.
Trimite o sugestie
X
FORMULAR SUGESTII
Doresc sa fiu contactat
Trimite
 
Regulament concurs “Castiga 1 curs de DEFENSIVE DRIVING!”

REGULAMENTUL OFICIAL DE

DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Castiga 1 curs de DEFENSIVE DRIVING!”Art. 1. ORGANIZATORUL

Prezentul articol reglementeaza Organizatorul şi regulamentul oficial al campaniei promoţionale Castiga 1 curs de DEFENSIVE DRIVING! (numita in cele ce urmeaza „Campania”).

1.1 Campania promoţională este organizată de S.C. ABOUT CARS SRL (numită de aici înainte \\\\\\\\\\\\\\\"Organizator\\\\\\\\\\\\\\\"), cu sediul social în Bucureşti, str. Sos. Berceni, nr.8, et.4, cam. 1, sector 4, cu aceeaşi adresă de corespondenţă, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/9248/2011, cod unic de inregistrare: 28935124, atribut fiscal RO, societate inregistrata la ANSPDCP in calitate de operator de date personale cu nr. 21836. Telefoane de contact: 031.437.87.77, Mail: office@lumea-auto.ro / marketing@lumea-auto.ro.

1.2. Campania promoţională „Castiga 1 curs de DEFENSIVE DRIVING! se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulamentului Oficial al Campaniei, denumit in continuare “Regulament Oficial”.

1.3. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind publicat pe pagina aferenta Campaniei de pe site-ul www.lumea-auto.ro incepand cu data de 19 aprilie 2013.

1.4. Organizatorul isi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.lumea-auto.ro.

 

 

Art. 2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie in cazul furnizării unor date eronate, care să ducă la imposibilitatea validarii castigatorului si/sau a transferului în condiţii normale a premiului.

Prin înscrierea la aceasta campanie promoţională, participanţii sunt de acord ca informaţiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului, S.C. ABOUT CARS S.R.L., conform Legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activităţile sale de marketing. La cererea scrisă a participanţilor, trimisă la adresa str. Sos. Berceni, nr. 8, et.4, cam. 1, sector 4, Mun. Bucureşti, operatorul se obligă să actualizeze sau să şteargă datele personale ale acestora.

 

 

Art. 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

Campania “ Castiga 1 curs de DEFENSIVE DRIVING! se va desfăşura în perioada 19 aprilie 2013 ora 12:00 – 18 iulie 2013 ora 23.59 inclusiv, la nivel national, prin intermediul aplicatiei de Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Lumea-AutoRo/304440619570248?id=304440619570248&sk=app_470859919645060

Campania se desfasoara pe întreg teritoriul României, sub forma unei activitati promotionale desfasurata timp de sase luni, in cadrul paginii personale de Facebook, fiind desemnat un singur castigator prin tragere la sorti conform mecanismului detaliat in prezentul Regulament.

 

Art. 4. CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

Prezenta Campanie este adresata tuturor consumatorilor, persoane fizice si/sau juridice cu varsta peste 18 ani, care au dat like paginii Lumea Auto pe Facebook (https://www.facebook.com/pages/Lumea-AutoRo/304440619570248?ref=tn_tnmn) si s-au abonat la newsletter-ul Lumea-Auto.ro. Campania este adresata tuturor consumatorilor, dar in mod special fanilor Lumea Auto aflati pe reteaua de socializare Facebook, dar si clienti ai Organizatorului, indiferent de modalitatea in care acestia achizitioneaza produse comercializate de catre Organizator utilizand site-ul www.lumea-auto.ro (site proprietatea Organizatorului), cat si cei ce achizitioneaza produse prin comenzi telefonice sau de la punctele de vanzare ale Organizatorului, pe baza de bon de casa si/sau factura fiscala.

 

 

Art 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

Premiul oferit de Organizator este:

·       1 x Curs de conducere defensiva la Napoca Rally Academy de 1 (una) zi

Castigatorul premiului nu poate opta pentru contravaloarea in bani a premiului. Totodata, castigatorul nu poate schimba premiul castigat cu alte bunuri si nici nu poate sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului castigat.

 

 

Art. 6. DREPT DE PARTICIPARE

Pot participa la Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani cu domiciliul/resedinta in Romania, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale / intreprinderile familiale si asociatiile familiale sau alte organizatii cu personalitate juridica infiintate conform legislatiei Romane, care foloseste aplicatia-concurs integrata pe reteaua de socializare Facebook, in pagina Lumea Auto, prezenta mai sus.

6.1. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele intreprinderi individuale si intreprinderi familiale în care angajaţii Organizatorului, angajaţii celorlalte entitati implicate direct in Campanie, precum şi membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) deţin participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la această Campanie nici în calitate de persoane fizice sau persoane fizice autorizate.

6.2. Participantul la această Campanie trebuie să fie un \\\\\\\\\\\\\\\"posesor legal\\\\\\\\\\\\\\\" al unei adrese de e-mail în perioada Campaniei. \\\\\\\\\\\\\\\"Posesor legal\\\\\\\\\\\\\\\" este numită orice persoană căreia i s-a dat în folosinţă o adresa de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizaţie (firmă, instituţie etc.) care are dreptul să creeze şi să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail. Participantul va participa la prezenta Campanie luând la cunoştinţă condiţiile mai sus menţionate.

6.3. Organizatorul se obliga sa asigure toate conditiile si suportul tehnic si logistic necesar pentru a se putea depista inscrierile in Campanie ce nu se incadreaza, sunt necorespunzatoare uzantelor sau contrare prevederilor prezentului Regulament.

6.4. Organizatorul nu este raspunzator si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentiale probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in procesul inscrierii in Campanie prin intermediul aplicatiei. Inscrierea in Campanie se face in baza aplicatiei de pe reteaua de socializare Facebook, pagina Lumea Auto: https://www.facebook.com/pages/Lumea-AutoRo/304440619570248?ref=tn_tnmn.

6.5. Din baza de date corespunzatoare celor sase luni de concurs, se va desemna prin tragere la sorti un castigator + 2 rezerve. Pentru cursul de conducere defensiva la Napoca Rally Academy se va alege castigatorul + rezervele dupa ultima zi de concurs, 18 iulie 2013. Desemnarea potentialilor castigatori se va face conform procedurii detaliata la Art.7 de mai jos. Dupa extragerea potentialului castigator, vor fi extrase si  rezerve, la care se va apela in situatia in care potentialul castigator nu va putea fi validat la final sau nu va putea fi contactat pentru atribuirea premiului.

6.6. Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Art. 8.

6.7. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare la momentul participarii prin aplicatia Facebook, produsele nu-i pot fi livrate si/sau dacă Organizatorul consideră că acel consumator a încercat să fraudeze mecanismul de Campanie.

6.8. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanţilor şi îi va descalifica pe cei a căror activitate în cadrul Campaniei va fi considerată drept fraudă. Orice tentativă de fraudare atrage dupa sine eliminarea din Campanie a concurentului respectiv. Acesta acceptă prin prezentul Regulament faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicaţie din partea Organizatorului în momentul în care acesta consideră că respectivul cont a fost valorificat prin fraudă.

 

Art.7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

7.1. Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

7.2. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

7.3. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie, validarii si atribuirii premiului.

7.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucureşti, str. Sos. Berceni, nr.8, et.4, cam. 1, sector 4, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.5. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C About Cars SRL cu adresa Bucureşti, str. Sos. Berceni, nr.8, et.4, cam. 1, sector 4.Art. 8. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR

In cadrul Campaniei se acorda dupa cele sase luni de concurs, prin tragere la sorti, premiul detaliat la art. 9 de mai jos. Extragerea se efectueaza din baza de date corespunzatoare, asa cum este precizata in prezentul regulament si cuprinde toti consumatorii care au fost inscrisi in Campanie in mod automat ca urmare a participarii la aplicatia-concurs organizata pe pagina de Facebook - Lumea Auto.

8.1. Desemnarea castigatorului se va face in prima zi lucratoare dupa data de 18 iulie, cand se efectueaza extragerea. Extragerea se va desfasura la sediul Organizatorului, prin intermediul unui sistem electronic de desemnare aleatorie a castigatorilor, in prezenta unei comisii formata din doi reprezentanti ai Organizatorului, respectiv prin intermediul sistemului IT www.random.org. Extragerea castigatorului si a rezervelor va fi inregistrata si poate fi pusa la dispozitia participantilor, la cererea scrisa a acestora expediata pe email la adresa office@lumea-auto.ro.

8.2. Tragerea la sorti se va efectua din baza de date ce cuprinde totalitatea participantilor inscrisi in Campanie, asa cum este detaliat mai sus, iar potentialul castigator extras va fi anuntat in aceeasi zi prin intermediul canalului oficial de comunicare, asa cum este acesta definit in prezentul Regulament, precum si mesaj e-mail (cu confirmare de expediere si citire) expediat pe adresa de e-mail inscrisa in Campanie, conform mecanismului de inscriere descris mai sus. Odata cu extragerea potentilului castigator, se vor extrage si doua rezerve, care vor fi contactate in cazul in care castigatorul refuza premiul, ori in eventualitatea invalidarii sale conform regulilor cuprinse in prezentul Regulament. Prin mesajul e-mail de instiintare i se va comunica potentialului castigator numarul de telefon pe care acesta trebuie sa il apeleze in vederea validarii sale finale si stabilirii procedurii de atribuire a premiului.

8.3. Potentialul castigator va trebui sa il contacteze pe Organizator , pe numarul comunicat conform art. 1 de mai sus, in termen de 24 de ore de la anuntarea sa ca potential castigator in cadrul aplicatiei de pe Facebook si prin mesajul e-mail.

8.4. La apelarea numarului de telefon mentionat la art. 1 de mai sus, potentialului castigator ii va raspunde un reprezentant al Organizatorului, iar procedura de validare telefonica va fi diferita in functie de natura juridica a fiecarui potential castigator, respectiv daca acestea este persoana fizica sau persoana juridica/entitate cu personalitate juridica, conform detalierilor de la art.6 de mai sus.

8.5. Potentialul castigator (persoana fizice) trebuie sa confirme reprezentantului Organizatorului participarea sa la Campanie, datele personale comunicate la inscrierea in Campanie, precum si varsta, dupa exprimarea acordului expres si neechivoc ca datele personale astfel comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului pentru validare si atribuirea premiului.

8.6. Potentialul castigator persoana juridica sau entitate cu personalitate juridica trebuie sa confirme, prin reprezentantul sau legal, participarea la Campanie, datele de identificare ale persoanei juridice sau entitatii cu personalitate juridica participanta (denumire, CUI, adresa), precum si nume si prenume persoanei de contact mentionata pe documentul fiscal de achizitie, numar de telefon, adresa de e-mail.

8.7. In masura in care potentialul castigator nu il contacteaza pe Organizator in termenul mentionat mai sus sau in cazul in care se constata ca acesta nu indeplineste conditiile de participare la Campanie, acesta va fi invalidat fara nicio despagubire din partea Organizatorului, fiind anuntata ca si potential castigator rezerva extrasa. In cazul in care nu poate fi validat nici potentialul castigator si nici rezerva extrasa, acestia sunt invalidati, iar premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.8. Premiul: un curs de conducere defensiva la Napoca Rally Academy va fi inmanat castigatorului pe baza de proces-verbal de predare primire, completat cu datele de identificare ale castigatorului (persoana fizica sau juridica) si semnaturile partilor si/sau ale reprezentantilor legali ai celor doua parti.

8.9. Pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului castigatorul persoana fizica trebuie sa prezinte reprezentantului Organizatorului un act de identitate (carte de identitate, buletin, pasaport, certificat de inregistrare in cazul persoanelor rezidente in Romania) , iar in cazul potentialilor castigatori persoane juridice sau entitati cu personalitate juridica se prezinta certificatul de inmatriculare si/sau certificatul fiscal, actul de constituire a persoanei juridice de unde rezulta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice ce se prezinta sa ridice premiul sau imputernicirea expresa a acesteia pentru ridicarea premiului in numele si pe seama persoanei juridce.

8.10. Reprezentantul legal al potentialului castigator persoana juridica sau persoana imputerncita spre ridicarea premiului trebuie sa prezinte si actul sau de identitate pentru validare si ridicarea premiului.

8.11. In masura in care se constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate si cele ce reies din actul de identitate si/sau certificatul fiscal si/sau certificatul de inmatriculare prezentat de potentialul castigator sau se constata neindeplinirea conditiilor de participare la Campanie, atunci potentialul castigator este invalidat, fara a avea dreptul la vreo despagubire din partea Organizatorului.

8.12. In cazul in care castigatorul este invalidat se va trece la validarea rezervei, conform procedurii detaliata in prezentul Regulament.

8.13. Castigatorul si premiul castigat vor fi publicate in cadrul site-ului de socializare - Facebook, pe pagina site-ului www.Lumea-Auto.ro, dupa validarea finala a castigatorului si/sau a rezervelor acestuia.

8.14. Organizatorul nu este responsabil de întârzierea anunţării câştigătorului din motive care nu ţin de el.

 

 

Art. 9. PREMII

In cadrul prezentei Campanii se acorda un singur premiu:

1 x Curs de conducere defensiva la Napoca Rally Academy

 

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul acestei Campanii este de aproximativ 490 RON, TVA inclus. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea rezervei extrase, conform mecanismului detaliat in prezentul Regulament. In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici rezerva extrasa, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul astfel neacordat.

 

 

Art. 10. INFORMAREA PUBLICULUI

10.1. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.lumea-auto.ro .

10.2. Participarea la aceasta Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

 

Art. 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI

11.1. Campania va putea fi întrerupta doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului www.lumea-auto.ro sau a site-ului de socializare Facebook.

 

 

Art.12 .FORTA MAJORA

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1.351 Noul Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

Art. 13. LITIGII

13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: S.C About Cars SRL cu adresa Bucureşti, str. Sos. Berceni, nr.8, et.4, cam. 1, sector 4. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiilor.

13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.Art. 14.  TAXE SI IMPOZITE

14.1. Valoarea totala bruta a premiilor este de aproximativ 390 RON. Premiile peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venit conform prevederilor legale în vigoare, iar impozitul pe venit datorat de câstigatorii unor astfel de premii va fi suportat de catre Organizator si nu va fi retinut din valoarea totala neta a premiilor.

14.2. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.Art.15. DIVERSE

15.1. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

15.2. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

15.3. Acordarea premiului poate fi un eveniment public; participarea la aceasta Campanie implica consimtamântul câstigatorilor ca numele si alte date personale sa poata fi publicate si utilizate ulterior de catre Organizator în diverse materiale publicitare, în mod gratuit, neimplicând nicio recompensa de niciun fel din partea Organizatorului pentru publicarea si utilizarea ulterioara a acestora, cât si acceptul câstigatorilor cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligatia de a nu aduce atingere prin declaratiile si faptele lor, în niciun fel Organizatorului, sub sanctiunea platii de daune.

15.4. Prezentul Regulament a fost intocmit si semnat in 3 (trei) exemplare originale de Justin Iacob, Administrator lumea-auto.ro, astazi, 19.04.2013.

 

 

SC ABOUT CARS SRL,

Administrator Justin Iacob
…........................................